Využijte možnost první nezávazné konzultace ZDARMA!!! © 2008 ČRRS
logo
ekonomické
   organizační
      účetní
         právní poradenství
likvidace, transformace
   dražby, veřejné soutěže
      krizové řízení, strateg. partnerství
         valné hromady, znalec, reality
Prvního Pluku 8
186 00 Praha 8
Tel/Fax: 224 816 057
E-mail: crrs@vol.cz
hlavní stránka
Hlavní stránka
Veřejné soutěže
Dražby
Nabídky
ČRRS, spol. s r.o.
 Vám nabízí své dlouholeté zkušenosti a komplexní odbornou pomoc v níže uvedených  oblastech, se zvláštní specializací na subjekty podnikající v zemědělství
 • založení, transformace (přeměny, sloučení, rozdělení, fúze, změny právní formy), likvidace společností všech typů včetně družstev
 • ekonomické, účetní, organizační a právní poradenství  v plném spektru problémů podnikání
 • organizace dražeb, veřejných soutěží a výběrových řízení - společnost má vlastní koncesi dražebníka
 • kompletní organizace valné hromady akciové společnosti včetně vlastního řízení průběhu valné hromady
 • poradenství při zpracování projektů EU, PGRLF, ... a podobných institucí 
 • znalecké posudky v oborech ekonomika, doprava
 • rozbory stavu společnosti včetně navržení řešení, krizové řízení, vyhledání strategických partnerství  (fungující zemědělské podniky)
 • realitní činnost
 • pořádání obecných i tématických seminářů pro likvidátory a správce konkurzních podstat
 • archivace písemností v soukromé spisovně odsouhlasené MV ČR, doprava písemností, zatřídění, uložení (elektronická evidence), prohlídka písemností ve studovně, zhotovení fotokopií, skartace
 • jsme členem Zemědělského svazu ČR